ჩვენი ჯგუფი

 


    Eსახელი:Rgui.Xu

    ადგილი:საერთო მენეჯერი

    ენა:მენდრიანი

    პირადი ტექნიკასპეციალური:ფიზიკური და ფაქტორი

    სამუშაო ექსპერიeნსი:

1> თჱოჲჱნაგა ვკჟოვპჟთრვ თ ჱეყპზთწრა ჟ ჳაჟკჲ თ DME ჱეპაგვნთრვ.

2> 15 წელი ინჯენციის პლატიკას ბურგს ფაქტორების მართვისა და ოპერაცია.

3> 17 წელი პლასტური ფაქტორების მართვა და ოპერაცია.

    


    Eსახელი:ალექს.ტნგ.

    ადგილი:მედიცია

    ენა:მენდრიანი and English

    პირადი ტექნიკასპეციალური:ფიზიკური და ფაქტორი

    სამუშაო ექსპერიeნსი:

1> თჱოჲჱნაგა ვკჟოვპჟთრვ თ ჱეყპზთწრა ჟ ჳაჟკჲ თ DME ჱეპაგვნთრვ.                                         

2> 15 წელი ინჯენციის პლატიკას ბურგს ფაქტორების მართვისა და ოპერაცია.

3> 18 წელი პლასტური ფაქტორების მართვა და ოპერაცია.
    Eსახელი:ს. ლთ.

    ადგილი:სხვების განყოფილების მენიში

    ენა:მენდრიანი

    პირადი ტექნიკასპეციალური:ფიზიკური და ფაქტორი

    სამუშაო ექსპერიeნსი:

1> თჱოჲჱნაგა ვკჟოვპჟთრვ თ ჱეყპზთწრა ჟ ჳაჟკჲ თ DME ჱეპაგვნთრვ.                                         

2> 28 დჲეთნთ თჱლვჱთ გ პლაჟრთფნთრვ დპთზთ.

    

    Eსახელი:კჲპჲლ.

    ადგილი:პროექტის მენეჯერი

    ენა:English and მენდრიანი

    ემაი:Carol@ moldvip.comGenericName

ტელეფონი ნომერი0086 13798881535

    პირადი ტექნიკასპეციალური:PMP სერტიფიკატი, სპეციალიზაცია მთლიანი პროცესში განვითარება/დაქრების/პროფესიისგან.

/მთჟთლთ / გაყიდვაზე შემდეგ.

    სამუშაო ექსპერიeნსი:

12 დჲეთნთ ვჟოვპთწრ ჱა ამვპთკანჟკა თ დვპმანჟკთ კჲმოანთწ, ჲრდჲგჲპთ ჱა ოპვკრჲპთრვ თ ოპვკრჲპთრვ,

პროექტის გეგმები, პროექტი და პროექტი

პროექტის კომუნიაციის შეხვედრებს (შნტალი და კლიენტი), ხელმძღვანელობა და ხელმძღვანელობის პროექტი

და ჯგუფის წევრების სხვადასხვა ფუნქციური დავალებების განვითარებასა და საერთო პრობლემები

ნაი-ეჲბპთრვ ოლანთ თ ჲოპვევლვნთვ, ჲოთრგაირვ ეა ჟვ ჱაეყპზთრვ ნსზეა ნა კლთვნრთრვ.    Eსახელი:ევიევი.Zhang.

    ადგილი:ინჯენციის ზედამხედველი

    ენა:მენდრიანი

    პირადი ტექნიკასპეციალური:განსაკუთრებით კარგი პლასტური პროცესები, ნილონი პლუს ტკივილი და სხვა ზუსტი ნაწილების პროცენტში.

თნვკჟთწრ თ ბვჱბჲპსგაŒვ.

    სამუშაო ექსპერიeნსი:

1> 10 წელი გამოცდილება პლასტიკის ინჯეცია.

2> 8 years experience in plastic injection Dept management.

   


    Eსახელი:ბლოკი.

    ადგილი:ჯანმრთელობის ზედამხედველი

    ენა:მენდრიანი

    პირადი ტექნიკასპეციალური:მდიდარი გამოცდილება გქონდეთ პლასტური პროცესში.

    სამუშაო ექსპერიeნსი:

1> 8 წელი გამოცდილებას პლატიკას ფსალმუნში.

2> 6 years experience in quality Dept management.    


        Eსახელი:ტანგ.

    ადგილი:საერთო მენეჯერის დამხმარე

    ენა:მენდრიანი

    პირადი ტექნიკასპეციალური:ეჲბპჲ ეა ჟვ პაჱბთპამ ჟჲ ნვსბთრვ.

    სამუშაო ექსპერიeნსი:

1> ის 8 წლის სამუშაო გამოცდილება აქვს, როგორც ავადმყოფი და სპეციალური კლიენტი, და ადამიანებთან ურთიერთობაში კარგი.

2> She have been an assistant to the საერთო მენეჯერი for over 5 years, assisting the general manager with daily affairs, 

თ მნჲდჲ ოჲჱნანთვ.დოკუმენტების პროცესი.    Eსახელი:ჟაკა.

    ადგილი:PMC

    ენა:მენდრიანი

    პირადი ტექნიკასპეციალური:სამუშაოზე სერიოზულად და პასუხისმგებლობა იღებს და კარგი გეგმება და ორგანიზება.

ნაოპაგთრვ ნა კლთვნრთრვ.

    სამუშაო ექსპერიeნსი:

რწ თმა ოჲგვფვ ჲრ 10 დჲეთნთ თჱოჲლჱგა თნვკჟკთწრა ნა კლთვნრთ.

და შეძლებდა პროცესებს თითოეულ კლიტერსთან კარგი თვისება და რაოდენობა, რომელიც ღრმად მოყვარული იყო.

კლთვნრთ.

2> good at using office software to deal with work.
    Eსახელი:ჯაკი

    ადგილი:ინჟინერი

    ენა:მენდრიანი


    პირადი ტექნიკასპეციალური:ის განსაკუთრებით კარგია ელექტრონული პროდუქტების შეკრებასა და კონგრესის ჯგუფების ხელმძღვანელობას.

    სამუშაო ექსპერიeნსი:

1> 15 წელი გამოცდილი პროექტის კონგრესზე.

2>  6 years experience in product assembly Dept.                                  

    


    Eსახელი:ნთლ. იან

    ადგილი:პროექტის მენეჯერი

    ენა:მენდრიანი and English

    ტელეფონი რიცხვი00613790308068

    ემაი:Neil.yin@moldvip.com

    პირადი ტექნიკასპეციალური:აუცილებელი პროექტი

    სამუშაო ექსპერიeნსი:

1> ექსპორტრების განყოფილება 8 წელია, ვინც ნაცნობია HASCO და DME დირექტორის ნორმებს.

2> 7 years experience in mold project management.  

3> 5 წელი გამოცდილება ევროპისა და ამერიკაში.