ჩვენი კონტაქტი

დონგუან იუნუანკი პლასტიკ მოძდის ინდუსტრია, Ltd.


დამატება: არა. 1 აპთწრა, ჯანმრთელი

ტელეფონი:0086 769 3886 6398.    

ფაქსი:0086 769 3886139

ელფოსტა:შეკითხვები@Moldvip.com

URL:https://www.moldvip.com/

გამოკითხვის გაგზავნა