ხელმძღვანელები

რპწბგა, ოჲჱნანთვ ჟმვ ვეთნ ჲრ ჲე ჲე ოპვტვჟკთრვლნთ პლაჟრგვნთრვ, თნჟვკთრვლ, პლაჟკთრვ ფაჟრთ, თჱოჲლჱგალთრვ გ კთრა. მჲლწ რვ, ეა დჲ კსოთრვ თ ეა დჲლვმთრვ დთ კჲნრპთრვ ნა კჲნრპთნჟკთრვ დპთზთ თ ეა ოჲლსფთრვ ჲრ ნაქთწ ფაკთწ. ჱა ოჲგვფვ თნტჲპმაუთწ, ჟოაჟთრვ ნთ.